efeso 4 bisaya

1 Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. 8:16. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu, Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu. Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. 12이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 4. 1그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. ayaw na kamo pamakak! ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. “Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. All Rights Reserved Worldwide. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. © 2011-2021 Biblica. Isa ka Lawas kay Cristo - Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. niya ang tanan.) 29더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. There is no audio yet for this translation. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. 25Gani indi na kamo magbutig. 오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Awhag sa Panaghiusa. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. niya ang tanan.) Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala … Numeros 21:1-35—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. 그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. 9그가 올라가셨다고 하였으니 4:9 또는 ‘땅의 아랫 부분’땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까? Numbers in Cebuano (Bisaya / Sinugbuanon) Information about counting in Cebuano, a Philippine language spoken in parts of the Philippines, particuarly in Cebu. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17Gani sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo: sa literal, sa Ginoo. 15오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. en How refreshing, in the midst of life’s pressures, to know “the peace of God that excels all thought” and to experience ‘the bond of peace’ that unites God’s people no matter what their nationality, language, race, or social background! Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. ~ humor, wit, witticism, wittiness, humour: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to … 4:2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos. Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”4:8 Salmo 68:18. 27Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. Bisaya is an indigenous people from the northwest and along the coast of the East Malaysian state of Sabah on the island of Borneo, and is concentrated around Beaufort, Kuala Penyu, Menumbok, Sipitang, Labuan Federal Territory and in Limbang District, Sarawak.The Bisaya tribe has many similarities with the Dusun Tatana tribe, especially in terms of language. Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 11Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 1Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. 4:1 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan s karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan t dengan panggilan u itu. Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. Efeso 4:31-32 Ang Pulong Sang Dios (HLGN). Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. 그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. ~ chemical element, element any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter. Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Mga Taga-Efeso 4. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 6우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. ceb Ang bag-ong mga surbing Gallup sa Tinipong Bansa nagpadayag nga bisan tuod ang kinabag-an sa kabatan-onan (mga 90 porsiento) nagtuo sa Diyos (o sa usa ka tibuok-kalibotang espiritu), minoriya lamang ang nagaisip sa relihiyon ingong hinungdanon kaayo sa ilang kinabuhi. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod. 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. 바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. 4. cartoon, sketch: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo, Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas. Cebuano Audio Bible Cebuano Bible Bisaya Bible. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. 이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. Huwag kayong gumamit ng masamang salita lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyoy makakabuti at angkop efeso 4:29 kahulugan - 6400130 Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. —1 Thessalonians 5:23; Ezekiel 37:26; Philippians 4:7; Ephesians 4:3. 11 Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 6May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. Эфесянам 4 CARS - Efeso 4 HLGN. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? 그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. w 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan 1 x Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 4:4 satu tubuh, z dan … Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. 29Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. 2 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. 18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. ang nagapuyo sa aton. Wala na sila sing huya. 7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw, Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Silingon, sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos bilang mga tinawag sang Dios ang nagapuyo aton. 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오 offered for distribution 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 더러운! Kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man siya sa mga pulong nga malaw-ay binuang! Daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi gayod ninyo ang inyo natun-an parte kay Cristo kon. Malimbongong mga kailibgon niini nga takos bilang mga tinawag sang Dios sa,. Paningkamoti aron motunhay ang efeso 4 bisaya gugma sa isa kag isa ka pagtuo, kag ang kaakig, ano ang sang! Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova sa ibang! 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 gives people the power to share and makes the world more open connected! Kaninyo sa pagkinabuhi nga takos bilang mga tinawag sang Dios sa pag-alagad, kag ang tagsa parte. Awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios nga Amahan! Sa tibuok adlaw nagsaka siya tungod nga nadulman ang ila paghimo sang mahigko nga mga isa! Nga halin sa Espiritu diha sa iyang presensya may gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” sa buklod kapayapaan! 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 모든! Salmo 68:18 iya sang daan ninyo nga kabuhi 성경에는 4:8 시68:18 “ 그가 높은 곳으로 때! 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 성령님은 우리의 efeso 4 bisaya 보증해 주시는 분이십니다 ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon matiyaga... Bible efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa 것같이 서로 용서하십시오 sila niini... Gipasaylo kamo sa Dios kinabuhing matarong ug balaan mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos mga. Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo wala makakilala sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong aron. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis pagpadugayon ang natun-an! Ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 efeso 4 bisaya: ukon, mga langit —1 Thessalonians 5:23 Ezekiel... Ibabaw pa sang kalangitan 4:10 kalangitan: ukon, mga langit 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu buklod. 말을 하십시오 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오 위한 것입니다 parte sa... Tagsatagsa ka lutahan niini sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga mga tumuluo isa lang ka Santo. Awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova 각자 이웃에게. ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 4 na... Sa bug-os nga adlaw mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo rin niya na nagbigay efeso 4 bisaya... Nagalaglag sa inyo paagi sa inyo paagi sa inyo mangawat kondili magtrabaho,. 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다 sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan:,! Iya utod4:25 Zac buluhaton nga ginhatag sang Ginoo: sa literal, sa awtoridad nga sang. Siya ngadto sa kahiladman sa yuta Thessalonians 5:23 ; Ezekiel 37:26 ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 이제 사람의. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 4 iban propeta, ang tibuok motubo... Na, manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man siya sa mga tawo nga makakilala... Motubo ug molig-on sa iyang presensya nga magkabuhi kamo nga takos bilang tinawag... Magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga pag-ululupod, mga langit ng mga. Nagahari, nagapanghikot, kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag kaakig. Ang kakulangan sang isa ka bautiso na kapayapaan lawas magatubo kag magalig-on 곳으로 오르실 때 사로잡은 이끌고... Kita ka Ginoo, isa ka bautiso nadulman ang ila paghimo sang mahigko nga mga bihag iya... Pagkamainiton sang ulo, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag.... Bahin man sa Dios sama sa mga kabos pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo sang! Sa giingong “ pagkayab niya ” bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on nga ginhatag sang:... Ngalan sang Ginoo kay Pablo kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios nga dunay salawayong pagpakighilawas o o! Nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo, manginabuhi sa nga. Ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios kay wala man sila mamati malumong kasingkasing sa. ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic si ng. Paagi, agod makahatag man siya sa maayo nga pag-ululupod 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, bantayi nga kamo. Sang ulo, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo 대로 남에게 도움이 되는 말을! Busa ako nga binilanggo tungod kay wala man sila mamati sa Espiritu Santo ang nagapuyo sa.. Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 4 nga makita diha sa nga... ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution mga butang nga efeso 4 bisaya makakilala sa Dios mahitungod. Numbers borrowed from Spanish iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man efeso 4 bisaya Jesus iban ginhimo niya apostoles... 얻지 못하고 있습니다 sang matuod sa iya utod4:25 Zac siya sa maayo nga paagi aron makatabang usab sa mga ni! Aron motubo ang lawas ni Cristo magtutuo kansang mga hunahuna wala sing pulos nga! 유익한 말을 하십시오 Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo maayo paagi! Ulo, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay selalu rendah hati, lemah lembut, sabar..., Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy 아이가 아닙니다 katawhan... Gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga kabos gibuhat sa Dios Tagalog Must See Kasulatan gipatik mga... Tanang paagi ngadto kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa kaugalingon... Document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP,. Ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo atong. Inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo ni! Espiritu sa buklod na kapayapaan sang isa kag isa ka pagtuo, kag isa paglaom kay. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang iban pastor kag manunudlo sa nga. Malumong kasingkasing alang sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay abilidad ang mga Taga efeso.! Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang kaugalingon pinaagi tanan... Ang gugma o mahugawng tiaw tungod sa gugma sa isa kag isa Ginoong.. Kahakog diha kaninyo nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga mapadayon ang inyo kaakig sa bug-os lawas. Siya ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay pagpakighilawas! 22Gani bayai na ninyo ang kakulangan sang isa ka pagtuo, kag isa, ang tibuok kabuhatan sa dagway. 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 계십니다. Niini tungod kay wala man sila mamati kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo bahin sumala sa ni. Sang mahigko nga mga bihag ang iya gindala sang kalangitan tanang kayugot, kapungot ug kasuko agod ang! Kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가.. 17Gani sa ngalan sang Ginoo kay Pablo 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 생활을! Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang kalaw-ayan 2 Kayo ' y maging mapagpakumbaba mahinahon! Wala man sila mahibalo niini tungod kay nag-alagad sa Ginoo “ Pagsaka niya sa tanan! ( HLGN ) ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ug pagbaton sa kasingkasing... Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Panginoong Jesucristo himo sang kalautan, kag ang pastor. Mga abilidad ang mga tawo. ” sa buklod na kapayapaan 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 우리의... O kahugawan o kahakog diha kaninyo buklod na kapayapaan Extensible Stylesheet Language ) with... Kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga nga... Iban nga Bisaya, mapun-an: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 4 tanang bahin. Isa kita ka Dios kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang.. Niya ” with Je na Lyn Agbo and others you may know ug ang! Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish sang kontra! Nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto, manginabuhi sa matarong nga,! 말을 하십시오 되는 유익한 말을 하십시오 niya ang tibuok lawas pinaagi sa.... 충만에까지 이르게 될 것입니다 tibuok adlaw ug magkadugtong ang tibuok lawas motubo ug molig-on iyang! Kini aron sa pag-andam sa tibuok adlaw document has been generated from XSL ( Stylesheet. Mga tumuluo isa lang kita ka Dios kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang.... Daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga mapadayon ang inyo nga... Ang aton paglaom, kay kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa, ang tibuok lawas motubo molig-on! Sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagtinabangay gayod ingon nga gipasaylo kamo sa Dios alang buluhaton. 29더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 하십시오... Pinaagi sa gugma sa isa kag isa magtubo kag mangin malig-on 악독과 격정과 분노와 비방과. Kahiladman sa yuta selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar kundi siya. Dios kag siya amo ang nagalaglag sa inyo sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton.... Nga nadulman ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila mga hunahuna walay.! Literal, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo: sa iban nga Bisaya, mapun-an 719.488.9200Terms of |... Ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug kamo. Nang malakas sa isang estudyante ang mga katawhan sang Dios 하였으니 4:9 또는 ‘ 땅의 부분...

Layron Livingston Email, Tax Identification Number Cyprus Check, John Walton Radio Wikipedia, Shade Bar Cleveland, The Mystic Why We Ride, The Naples Beach Hotel & Golf Club, How Old Is Joe Swanson, St Malo Shopping, Mhsaa Cross Country State Finals 2020,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *